15 Aralık 2012 Cumartesi

Biyokimya (Biochemistry) nasıl bir bölümdür? Bir biyokimyager ne iş yapar?Geleceğimiz biyokimyagerlerin elinde. Sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşam için olanakların insanlığın hizmetine sunulmasında biyokimyagerler rol almaktadır.
Biyokimya (biochemisytry) biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile ilgili konularında araştırma ve uygulama yapan kişileri yetiştiren eğitim dalıdır.
Bir Biyokimyager ne Yapar?
- Beslenme, genetik ilaçların etkisi ve hastalıklardan ileri gelen kimyasal değişiklikler konusunda araştırma yapar,
- İnsan, bitki ve hayvan hastalıklarından sorumlu küçük organizmalar üzerinde araştırmalar yapar,
- Laboratuvar ortamında çeşitli biyokimyasal maddeler elde etmek için çalışmalar yapar (protein, kan serumu proteini, amino asit, organik asit ve bileşikler gibi),
- Kimyasal ve biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı etkilerini inceler.
- Tekniğine uygun olarak hücre ve doku kültürü hazırlar,
- Temiz ve sağlıklı beslenme (besin kimyası ve teknolojisi, fermantasyon, gıda mikrobiyolojisi, gıda hijyeni) konularında çalışmalar yapar ve raporları düzenler ya da raporları onaylar.
Bir Biyokimyager ne gibi özellikler taşımalı?
- Üstün bir akademik yeteneğe ve analitik düşünme gücüne sahip,
- Başta biyoloji ve kimya olmak üzere fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- Bilimsel çalışmalara meraklı ve istekli,
- Dikkatini yoğunlaştırabilen ve sabırlı,
- Biyolojik ve kimyasal maddelere karşı alerjisi ile görme sorunu olmayan kimseler olmaları gerekir.
- Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir.
Yurtdışında Biyokimya eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz şu bölümlere de ilgi gösterdiler:
- Biology
- Biopsychology
- Cell Biology
- Chemistry
- Nursing
- Pharmacology
- Pre-Medicine
Biochemistry Örnek Dersler:
- General Biology I-II
- General Chemistry I-II
- Physics I-II
- Calculus I-II
- Organic Chemistry I-II
- Microbiology
- Biochemistry I-II

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder