25 Ocak 2013 Cuma

Biyofizikokimya dersi notları

Cumhuriyet üniversitesi biyokimya bölümü 2.sınıf bahar yarıyılında eğitimi verilen ders

13 Ocak 2013 Pazar

Biyokimyanın Tarihçesi Dersi

Bu ders Biyokimya bölümü 2.sınıf dersleri arasında seçmeli olarak verilmektedir. Ve biz 2011 girişliler olarak bu dersi ilk defa aldık. Ders hocamız Doç.Dr. ŞENAY ÇETİNUS , dersi slayt şeklinde işledi ve bize o slaytı vermemekle çok büyük bir eziyet etti 1 dönem boyunca tam 35 sayfa yazı yazdık. Dersin notları birtek kendisinde var.Tabi artık ilk dönem bittiğine göre bizdede var.

8 Ocak 2013 Salı

Klinik Biyokimya nedir ?
  • Klinik biyokimya, has­talıkların tanısı, benzerlerinin birbirlerinden ayırdedilmesi ve hastalık sürecinin incelenmesi açısından vücudun çeşitli sıvılarını, salgılarının ve 
    doku örneklerinin moleküler yapı düzeyinde analizlerinin yapildığı bir bilim dalıdır. Bir başka deyişle tıbba ve klinik incelemelere özgün labora-tuvar bilimidir. Klinikte hastalık tanısını yapabil­mek için eldeki verilerle biyokimyasal analiz so­nuçlarının bir bütünlük içerisinde olması gerekli­dir. Klinik biyokimyada elde edilen negatif ya da pozitif sonuçlar hastalık tanısına destek, yol gös­terici ya da öncü olabilirler. Klinik bulgularla biyokimyasal analiz bulguları birbirlerini tamam­lamanın ötesinde bir olay olarak bütünleşmişler­dir. Tek başlarına hastalık tanısında yeterli ola­mazlar.Klinik biyokimyanın hastalıkların tanısmdaki ta­mamlayıcı rolünün yanı sıra koruyucu hekimlik bakımından da büyük önemi vardır. Kişilerin has­talık belirtileri ortaya çıkmadan da klinik biyo­kimyasal açıdan incelemeye alınmaları sonucun­da elde edilen parametreler ileride ortaya çıkma eğilimi olan hastalıkların önceden saptanmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur. Bu nedenle dış görünüm olarak sağlıklı olan kişi­lerin de özellikle 40 yaşın üzerindeki dönemlerde yılda en az bir kez olmak üzere sağlık kontrolün­den geçmeleri ve hekim önerilerine göre bazı bi­yokimyasal analizleri yaptırmaları (check-up) ge­reklidir.

Biyokimya Bölümü Bütünleme Sınavı Tarihleri
2012-2013 Yılı Güz Dönemi Bütünleme Tarihleri

Emre DEMİR