26 Şubat 2012 Pazar

Biyokimyanın çalışma alanlarıBiyokimya, bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Biyokimyanın amacı her şeyden önce, hücre nin temel bileşenleri olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerin ve yaşamsal önem taşıyan kimyasal tepkimelerde en büyük rolü oynayan DNA nükleik asitlerin, vitaminlerin ve hormonların yapısal ve nicel çözümlemesini yapmaktır. Canlılardaki protein bileşimi, besinlerin enerjiye dönüşmesi, kalıtsal özelliklerin kimyasal mekanizmalarla iletilmesi gibi yaşam süreçlerinin araştırılması da yine biyokimyanın ilgi alanına girer. Her yaşam bilimi ve kimya ile uğraşmakta olan fakültede (tıp, eczacılık, biyoloji, ziraat, veteriner vs.) ilgili biyokimya kürsüsü bulunur. İnsan sağlığıyla ilgili bilimler de iki alanda incelenir: 1. Temel biyokimya 2. Klinik biyokimya. Klinik biyokimya laboratuvar uzmanlığı ise, klinik laboratuvar bilimi ve teknolojisinin hasta bakımı için kullanıldığı bir tıp disiplini olup, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı ve ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesindeki testleri, laboratuvar sonuçlarının tıbbi yorumlarını, klinisyenlere konsültasyonunu ve laboratuvar tanıyı içeren, tıbba ve kliniğe özgün bir laboratuvar bilimi ve uzmanlık alanıdır. Ülkemizde tüm tıp uzmanlık alanlarında olduğu gibi, bu alanın uzmanları da 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 9 uncu maddesine göre, 19/06/2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre yetişmektedirler. Bu bilim alanının lisans eğitimi ülkemizde ilk olarak Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü'nde verilmeye başlanmıştır. Bölümde aynı zamanda biyokimya ağırlıklı biyokimyagerlik ve biyoteknoloji ağırlıklı biyokimyagerlik opsiyonları bulunmaktadır. 2011 yılında ise Cumhuriyet Üniversitesi de Biyokimya bölümünü Fen Fakültesi bünyesinde açmıştır. 21. yüzyılın biyolojik bilimler ve biyoteknoloji çağı olacağı kabul edilmektedir. Bilim ve teknolojinin amacı sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşamdır. Bu nedenle bugün hayal bile edilemeyecek olanakların insanlığın hizmetine sunulmasında en büyük pay gelecekte bu meslek üyelerinin olacaktır. Son yılların Nobel bilim ödüllerinin büyük oranda biyokimyasal çalışmalara verilmiş olması bunun en güzel kanıtıdır. İş olanaklarının, biyokimya, biyoteknoloji ve gen teknolojisinde gözlenen gelişmelere paralel olarak yoğunlaşması gelişmiş ülkelerde yayınlanan bilimsel dergilerdeki iş ilanlarının büyük bir kısmının bu alanlara yönelik oluşu ile kanıtlanmaktadır

25 Şubat 2012 Cumartesi

Biyokimya bölümü tanıtımıBiyokimya, biyolojik sistemlerin kimyasal yapı ve işlevlerini moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalı olup, sağlık ve yaşam bilimlerinin temelinde yer almaktadır. Bu amaçla, pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir.
2011-2012 öğretim yılında eğitime başlayan Biyokimya bölümünde; 2 Profesör, 1 Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 5 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümümüzde canlı yaşamı ile ilgili biyoloji, fizik, kimya, gibi temel bilimlere hakim, biyokimya alanında uluslar arası gelişmeleri takip edebilecek, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla lisans eğitiminin verilmesi hedeflenmiştir.
Öğrenim süresince, zorunlu ders ve laboratuarlar dışında değişik seçmeli ders alarak ve bir bitirme tezi hazırlamak koşulu ile 133.5 krediyi tamamlayan öğrencilerimiz mezun olacaktır. Ayrıca, öğrencilerin, 1 veya 2 dönem ERASMUS değişim programı kapsamında yurt dışında veya FARABİ değişim programı kapsamında yurt içinde başka bir üniversitede devam edebilme imkanları bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarından oluşacak lisansüstü eğitiminde ise; bilimsel olarak donanımlı araştırmacı ve akademisyen yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Biyokimya alanında güncel akademik ve mesleki temel eğitimi alan mezunlarımız, resmi/özel sektör ARGE bölümlerinde araştırmacı,  tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, ilaç, gıda, kozmetik ve deterjan sanayileri gibi endüstriyel kuruluşlarda uygulamacı olarak görev alabilirler. Ayrıca, mezunlar lisans eğitimi tamamlandıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler.

Cumhuriyet Biyokimya bölümü

Bu blogda Cumhuriyet üniversitesi biyokimya bölümü hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz önümüzdeki zamanlarda sitemizin içeriğini güncel tutarak daha fazla kişiye hitap etmeye çalışacağız

18 Şubat 2012 Cumartesi

Biyokimya bölümü hangi üniversitelerde var taban puanı kaç

Türkiyede biyokimya bölümü Ege Üniversitesi , Selçuk üniversitesi ve 2011 yılında Cumhuriyet Üniversitesine açılmıştır

BÖLÜMÜMÜZÜN PUANI 2012 YILINDA BELLİ OLACAKTIR TERCİH EDENLERİN PUANINA GÖRE KONTENJAN 50 + İKİNCİ ÖĞRETİM 50 OLMAK ÜZERE 100 KİŞİDİR

9 Şubat 2012 Perşembe

Cumhuriyet üniversitesi ders kaydı işlemleri nasıl yapılır

Cumhuriyet üniversitesi ders kaydı için önce ÜBS den giriş yapıp ders seçeceksiniz sonra Cumhuriyet üniversitesi hesabına harcınızı yatıracaksınız

1 Şubat 2012 Çarşamba