8 Nisan 2012 Pazar

pH ve pH belirteçleri deneyi hazırlık raporu


pH belirteçleri, çözeltinin pH'sına bağlı olarak renk değiştiren, karmaşık yapıdaki organik bileşiklerdir. Bu tür çözeltiler, asit ya da baz titrasyonunun bitiş noktasını saptamak amacıyla kullanılır.
pH belirteçlerini asit, baz, redoks ve çöktürme belirteçleri olarak sınıflamak mümkündür.


Amaç:
PH belirteçleri maddelerin asit-baz özelliklerini belirlemek için kullanılan araçlar. Do adaki
birçok çiçek ve meyve PH belirteci özelli i ta ıyor, bunlardan birisi de kırmızı lahana.Kırmızı
lahananın içindeki boya maddesi asidik maddelerle temas etti inde kırmızı, nötr maddelerle
temas etti inde mor ve bazik maddelerle temas etti inde mavi oluyor.

Yapı ve Çalışma Mekanizması 
Asit Baz belirteçleri zayıf asit veya zayıf bazdırlar. İndikatörler genelde HIn veya InOH sembolleri ile gösterilirler. Bu indikatörlerin ayrışma tepkimeleri ise şu şekilde gerçekleşir;
\ HIn  \rightleftharpoons In^- + H^+[1]
Belirteçler, bu ayrışma ya da birleşme tepkimeleriyle renk değiştirirler. Örneğin metil kırmızısı HIn formundayken kırmızı, ayrıştıktan sonra In- formuna girer; ki bu da sarı renktedir.
Bir çözeltinin içerisine asit bırakıldığı zaman, sudaki hidrojen (H+) iyonu miktarını artar. Bu da çözeltideki hidrojen derişimini artırır. Le Chatelier ilkesine göre yukarıdaki reaksiyonda hidrojen iyonu derişimi arttığından dolayı denge, girenler yönüne yani HIn yönüne kayar. Bu da HIn derişimini arttırır. Metil kırmızısı örneğini verecek olursak, bu indikatörün HIn formundaki renginin kırmızı olmasın-dan dolayı rengi kırmızıya dönüşür. Aynı şekilde çözeltiye baz eklenirse çözeltideki hidrojen iyonu derişimi azalır. Denge ürünler yönüne kayar, hidrojen iyonu ve In- derişimi artar. Yine metil kırmızısı örneğini verecek olursak, metil kırmızısının In- formundaki renginin sarı olmasından dolayı çözelti sarıya dönüşür.

Emre Demir - Cumhuriyet Üniversitesi Biyokimya 2.Sınıf


2 Nisan 2012 Pazartesi

2012 Bahar Dönemi Vize Tarihleri

26 MART  2012 - GENEL KİMYA LABORATUVARI              YAPILDI
29 MART  2012 - GENEL BİYOLOJİ                                         YAPILDI
30 MART  2012 - GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI          YAPILDI
9 NİSAN   2012 - İNGİLİZCE                                                YAPILDI
10 NİSAN 2012 - TÜRK DİLİ                                              YAPILDI   
12 NİSAN 2012 - GENEL KİMYA                            YAPILDI
17 NİSAN 2012 - MATEMATİK                                YAPILDI 
25 NİSAN 2012  - FİZİK                                            


EMRE

1 Nisan 2012 Pazar

Kimyasal denge deneyi hazırlık raporu deneyin amacı sonuç raporu

Kimyada tepkimeler iki kısımdan oluşmuştur. Tek yönlü tepkimeler, Çift yönlü tepkimeler.
Çift yönlü tepkimelere örnek olarak kapalı bir kap içerisinde bir miktar azot gazı ve bir miktar hidrojen gazı konulursa amonyak oluşur. Oluşan amonyak gazı ise azota ve hidrojen gazına ayrışarak çift yönlü tepkime oluşur.

N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)

DENGENİN ÇEŞİTLERİ

Kimyasal denge homojen ve heterojen olmak üzere ikiye yarılır.

a) Homojen denge: Dengeyi oluşturan maddelerin tümü aynı fiziksel halde ise bu dengeye homojen denge denir.

b) Heterojen denge: Dengeyi oluşturan maddeler farklı fiziksel halde ise bu dengeye heterojen denge denir.

Denge maksimum düzensizlikle minimum enerji arasında bir uzlaşma noktasıdır.

Dengede tüm maddelerin derişimleri sabittir.

Denge, maksimum düzensizlikle minimum enerji eğilimdedir.

DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Denge halinde bulunan bir sistemin herhangi bir nedenle bir deneysel koşulu (örneğin sıcaklık veya basınç gibi) değiştirildiği zaman sistemde ne gibi değişimler olur? Bu gibi değişimlere ilişkin etkiler 1884 yılında Henri Le Chatelier tarafından Le Chatelier ilkesi denilen ilke ile açıklanmıştır. Denge halinde bulunan bir sisteme herhangi bir dış etki yapıldığı zaman, sistem etkiyi azaltacak yönde hareket eder ve yeni bir denge oluşur.

Dengeyi etkileyen faktörler şunlardır:Derişim değişimi
Basınç değişimi
Sıcaklık değişimi
Deneyimiz sıcaklığın dengeye etkisiyle alakalı olduğu için sadece sıcaklık değişimini açıklayacağız.

Sıcaklığın dengeye etkisi: Kimyasal tepkimelerin endotermik ve egzotermik olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur.

Endotermik tepkime: Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen tepkimelerdir.

Egzotermik tepkimeler: Dışarıya ısı vererek gerçekleşen tepkimelerdir.

Bir kimyasal tepkimede sıcaklık arttırılırsa sistem o sıcaklığı azaltacak yönde hareket eder.

Örneğin egzotermik bir tepkimede sıcaklık arttırılırsa sistem sıcaklığı azaltacak yönde hareket edecek yani girenler yönüne kayacaktır.

Endotermik tepkimelerde ise sıcaklık arttırıldığı zaman tepkime sıcaklığı azaltacak yönde hareket edecek ve ileri yöne doğru kayacaktır.

Yaptığımız deney endotermik bir reaksiyon olduğundan dolayı sıcaklığı arttırıldığı (sıcak suya konulduğu) zaman ileri yöne doğru hareket edecek ve ürünlerin rengini alacaktır.

DENEY'İN YAPILIŞI

Kullanılan malzemeler:2 adet beher
1 adet test tüp
2 g Cu(NO3) ve 2 g NaCl
Isıtıcı
3 ayak
Amyantlı tel


ÖN BİLGİLER

Kimyasal denge tepkimelerinde dışarıdan bir etki yapıldığında, sistemin o etkiyi azaltacak yönde hareket edeceğini belirtmiştik.

Cu(H2O)4+2 + 4Cl- CuCl4-2 + 4H2O ∆H>0

Cu(H2O)4+2 (Mavi)

CuCl4-2 (Yeşil)Çözeltiyi bulunduran tüpü sıcak suya daldırırsak sıcaklığı azaltmak isteyeceğinden dolayı sağa kayacak ve ürünlerdeki maddenin rengini alacak yani yeşil renk olacaktır.

Fakat tüpü buzlu suya daldırırsak, tepkime sıcaklığı arttırmak isteyecek, girenler yönüne kayacaktır. Ve mavi renk olacaktır.


"derişimin denge tepkimesine etkisi deney sonucu" etiketi"reverber fırını baca gazları miktarı hesaplaması" etiketi2-yarı iletkenler(sülfit minerallerin çoğu) etiketiag iyonlarının etkisi etiketiag iyonu ve kompleksleri etiketiaktivasyon enerjisi hesaplama etiketi,aktivasyon enerjisi nasıl hesaplanır etiketial oh 4 kompleks iyon etiketialkoller etiketialtın neden paslanmaz ? etiketialtın neden paslanmaz deney raporu etiketialtın neden paslanmıyor ? etiketialtın niçin paslanmaz etiketialtın suyunun çözünme mekanizması etiketialtının çözünmesi etiketiamin+cuso4 reaksiyonu etiketiamonyak baz olmasına rağmen niçin hidroksit iyonu bulunur etiketiamonyak denge sabiti etiketiamonyum hidroksit denge sabiti etiketiamonyum tuzları kuvvetli bazlarla birlikte ısıtılırsa dışarıya amonyak salarlar etiketiantimon+mineralleri+hangi+asitte+znmes etiketiasitler bazlar,asitlerde kimyasal dengeazot gazı neden endotermik etiketiazot gazının yanması neden endotermik bir olay etiketiazot gazının yanması neden endotermik etiketibakır cevheri sülfürik asit tepkimeleri etiketibakır matı oluşturma sırasında yakıt hesabı termodinamik etiketibakır sülfatın suda çözünme ısı etkisi nitrik asitte çözünmesi de meydana gelen fiziksei ve kimyasal değişimler etiketibakır ve sodyumsülfür reaksiyonu etiketibakıra amonyak eklenmesi bakır ii hidroksit ve bakır tetra amin komplrksi etiketibasincin dusurulmesi dengeyi hangi yone kaydirir etiketibazlarda kimyasal dengebuharlaşma entalpisinin değerinin değişiminin nedeni etiketicaf2 yapısındaki asit ve baz etiketicobalt kompleks denge etiketiçökelme ve çözünme tepkimeleri etiketiçökme komplekslerinin derişime etkisi etiketiçökme ve kompleks oluşumu derişim hücrelerine etkisi etiketi,çözünme çökelme tepkimeleri etiketiçözünme çökelme tepkimeleri fecl etiketiçözünme ve çökelme olaylarında derişik çözelti ve termodinamik koşulların özellikleri etiketiçözünürlük çarpımı sabitini değiştiren etiketiçözünürlük dengesi çözeltilerde denge aynı konunumu etiketicruf ve katalizör etiketicus nin suda çözünürlüğü etiketideğişimlerin ekzo ve endotermik sınıflandırılması etiketidenge derişimin etkisi etiketidenge sabiti vi etiketi,denge sabiti video etiketidenge sabitini etkileyen faktörler etiketidenge sabitini ne değiştirir etiketidenge tepkimelerine katalizör eklenmesi etiketidenge tepkimesine derişimin etkisi etiketidenge tepkimesine herhangi bir tuz eklenmesi dengeyi bozar mı etiketidenge tepkimesine katalizörün etkisi etiketidenge tepkimesine tuz eklenmesi dengeyi bozar mı etiketiDengeye Basıncın Etkisidengeye su eklenirse ne olur? etiketi,dengeyi girenler yönüne kaydırmak etiketiderişimin denge tepkimesine etkisi deneyi etiketiderişimin denge tepkimesine etkisi etiketiDerişimin Dengeye Etkisiderişimin dengeye etkisi etiketiderişimin ph a etkisi etiketiderişimin tepkime hızına etkisi deney raporu etiketidüşük sıcaklıkta ekzotermik tepkime etiketiekzotermik bir reaksiyonu ısıtmak etiketiekzotermik denge etiketiekzotermik sistemler istemli midir etiketiekzotermik tepkime neden kendiliğinden gerçekleşir etiketiendotermik egzotermik ile ilgili video anlatım etiketiendotermik olaylar etiketiendotermik olaylar istemsiz etiketiendotermik reaksiyonlara sıcaklığın etkisi etiketiendotermik sınıflandırması etiketientalpi entropi konu anlatımı etiketientalpi ve entropi konu anlatımı etiketientalpi- entropi-istemlilik arasındaki ilişki etiketientropi değişimi konu anlatımı etiketientropi ders anlatımı etiketientropi egzotermik midir etiketientropi istemlilik konu anlatımı etiketientropi konu anlatımı etiketi,entropi konu anlatımı kimya etiketientropi konu anlatımı video etiketientropi ve istemlilik etiketientropi ve istemlilik konu anlatımı etiketientropi video anlatımı etiketiepil=epil-rtlnQ etiketierimiş eleltroliz edildiğinde lityum metali klor gazı ayrışır tepkimesi etiketierimiş lic etiketierimiş licı elektrol etiketierimiş lici elektroliz edildiğinde lityum metali etiketierimiş licı elektroliz edildiğinde lityum metali ile klor gazına ayrışır . tepkimeyi yazınız etiketierimiş licı elektroliz edildiğinde lityum metali ile klor gazına ayrışır etiketierimiş licı elektroliz etiketi,erimiş licı elektroliz lityum metali klor gazına ayrışır etiketierimiş licı etiketiErimiş Lityum Klor tepkimesi etiketietiketife(oh)2 kırık doğru yapısı etiketifiziksel ve kimyasal değişimlerin egzo ve andotermik sınıflandırılması etiketifosil yakıtlarda ortam indirgen yükseltgen etiketigibbs enerjisi ile maksimum iş arasındaki ilişkinin çıkarımı etiketigibbs enerjisi ve istemlilik konu anlatımlı video etiketigibbs serbest enerjisi konu anlatımı etiketi,gibbs serbest enerjisi video anlatım etiketigumus amonyak kompleksi etiketigümüş iyonunun kompleks oluş etiketigümüş klorür denge sabiti etiketigümüşün amonyak ile kompleksi etiketihangi tepkimede civa katalizördür etiketihangi tür tepkimeler kendiliğinden gerçekleşir etiketihco3 iyonik bağ içerir mi etiketiherhangi bir tuzun eklenmesi denge tepkimesini etkiler mi etiketihidratlar neden kararsız davranır etiketi,hidroliz olayında neden su kullanıyoruz etiketihidroliz olayında niçin bagı kırarken su kullanırız etiketihidroliz olayında niçin bağı kırarken su kullanıyoruz etiketihidrolize sebep olan iyon nedir etiketiileri yöne istemli kimya etiketiindirgen ortam yükseltgen ortam etiketiindirgen ortam yükseltgen ortam fosil yakıtları etiketiistemli istemsiz olaylar etiketi,istemli tepkime etiketiistemli tepkimeler deney etiketiistemli ve istemsiz değişim nedir etiketiistemli+deiimler+ve+enerji etiketiİSTEMLİLİKistemlilik entropi konu anlatımı etiketi,istemlilik etiketiistemlilik istemsizlik etiketiistemlilik kimya etiketiistemlilik kimya gibbs etiketiistemlilik kimya konu anlatım etiketiistemlilik kimya konu anlatım video etiketi,istemlilik konu anlatımı etiketiistemlilik soruları etiketiistemlilik ve entropi etiketiistemlilik ve entropi konu anlatımı video etiketiistemlilik ve kararlılık etiketiİstemlilik ve örnekleri etiketi,istemlilik video etiketiiyonik bağ suyun dielektrik sabiti etiketikarbondioksit gazının standart koşullarda gibbs serbest enerji değişimi etiketikatalizör mekanizmayı değiştirir mi etiketiKatalizörün Dengeye Etkisikatalizörün dengeye etkisi etiketikatalizörün dengeye etkisi ile ilgili videolu anlatım etiketikatalizörün kimyasal dengeye etkisi etiketikı+nano2 tepkimesi etiketikimya dersi altın neden paslanmaz etiketikimya dersi metallerin altınla kaplanması etiketikimya entalpi istemli istemsiz tepkimeler konu anlatımı etiketikimya entropi konu anlatımı etiketikimya istemli -istemsiz degisimler etiketikimya istemli değişme nedir etiketikimya istemlilik etiketikimya istemlilik konu anlatımı etiketikimya istemlilik konusu etiketikimya istemlilik soruları etiketikimya istemsizlik konu anlatımı etiketikimya kimyasal denge girenler yönünde kayar etiketikimya konu anlatımı kimyasal etiketikimya konu anlatımı nerst eşitliği video etiketikimyada istemlilik etiketikımyada kütlenin etkısı etiketikimyasal değişim konu anlatımı etiketikimyasal değişim uzun( konu anlatımı) etiketi,Kimyasal Dengekimyasal denge deney raporu etiketikimyasal denge derişimi etiketi,kimyasal denge etiketikimyasal denge işareti etiketikimyasal denge katalizör etkisi etiketi,kimyasal denge videolu etiketikimyasal dengede ileri ve geri tepkime hızını artıran nedenler etiketikimyasal dengeye basıncın etkisi etiketikimyasal denklemlerde denge olmayanlara örnek etiketikimyasal reaksiyonlar ve enerji istemlilik etiketikimyasal reaksiyonlarda denge örnekler etiketikimyasal reaksiyonlarda istemlilik etiketikimyasal tepkimelerde denge konu anlatımı etiketikimyasal tepkimelerde hız sunum etiketikimyasal tepkimelerde hız lnk etiketikimyasal tepkimelerde istemlilik etiketikimyasal tepkimenin kayması etiketikıral suyunda altın çökerme etiketikirecin kimyasal tepkısı etiketikobalt 2 nitrat sodyum hidroksit reaksiyonu etiketikomplek oluşumların çözünürlüğe etkisi etiketi,kompleks oluşumu konu anlatımı etiketikral suyu ve altın suyunun çözünme mekanizması etiketikral suyundan altın nasıl cöker etiketikral suyunun çözünme mekanizması etiketi,kurşun klorür çözünme gibbs enerjisi etiketikurşunsülfat neden suda az çözünür etiketi,Le Chateler İlkesimadde eklenmesi denge tepkiimesini nasıl etkiler etiketimadde eklenmesi denge tepkimesini nasıl etkiler deneyi ile ilgili yorumlar etiketimadde eklenmesi denge tepkimesini nasıl etkiler etiketimangan indirgeyici ajan etiketiMn(III) iyonunun su içindeki bozunma reaksiyonu etiketinaclo3 ün ısı ile ayrışması etiketineden nh3 agcl yi çözer etiketiNernst Eşitliğinernst eşitliği etiketiNernst Eşitliğinin Çıkarılmasıoda sıcaklığı kimya ders etiketioda sicakligi kimya etiketioda sıcaklığı25 derecedir kimya ders kitabı etiketioda sıcaklığındaki gerçek denge sabiti etiketiph ile reaksiyon enerjısı arasındaki bağlantı etiketiph\'ın çözünürlüğe etkisi etiketiprotonize olmak ne demek etiketi,reaksiyon hızı ve kimyasal denge etiketireaksiyon hızına ve hız sabitine sıcaklığın etkisi videolu konu anlatımı etiketireaksiyon hızları ve kimyasal denge konu anlatımı etiketirenk değişimlerine göre tepkimede dengenin varlıgının araştırılması etiketireverber fırınları etiketireverber fırınları reaksiyonları etiketiSerbest EnerjiSerbest Enerji Değişimi,Sıcaklığın Dengeye Etkisisıcaklığın dengeye etkisi etiketisıcaklığın endotermik tepkimeye etkisi etiketisıcaklığın reaksiyon hızına etkisi deney raporu etiketisıcaklığın ve basıncın dengeye etkisi etiketisıcaklık denge bozar etiketisıcaklıkla pil potansiyeli değişimi grafiği etiketiSO2 gazının depolanması etiketiso3 ve katalizör etiketisodyum asetat çözünürlüğü sıcaklıkla artar mı etiketisodyum asetat mı yoksa sodyum klorür etiketi,sodyum asetat mı yoksa sodyum klorür mü çözünürlüğü sıcaklıkla artar etiketisodyum asetat mı yoksa sodyum klorür mü sıcaklık etiketisodyum asetat mı yoksa sodyum klorürmü sıcaklık etiketisodyum asetat mı yoksa sodyum klorürün mü çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar etiketisodyum asetat mı yoksa sodyum klorürün mü sıcaklı etiketisodyum asetat ve sodyum klorür mü çözünürlüğü sıcaklıkla artar etiketisodyum asetatın çözünürlüğü ve sıcaklık etiketisu konsantre asit eklenirse ne olur etiketitalyumun pourbaix diyagramları etiketitepkimeye katı eklenince dengedeki değişim etiketitetraamin etiketitiyosülfat reaksiyon hızı derecesi etiketitiyoüre dioksit hangi kimyasalda çözülür etiketituz eklenmesi denge tepkimesine etkisi etiketiyıkın çözeltmesi video etiketi,\'\'galvanik hücre çevreye zararları\'\' reaksiyon etiketi