24 Mart 2012 Cumartesi

Tepkime hızı nasıl değişir etki edenler nelerdir


1.      Derişim : Reaksiyona giren maddelerin derişimleri değiştirilirse hız da değişir.
2.      Basınç - Hacim : Basıncın değişmesi hacmin değişmesine bağlı olarak düşünülmelidir. Hacim değişirse reaksiyona giren tüm madde derişimleri değişeceğinden hız da değişir.
3.      Sıcaklık : Sıcaklığın arttırılması bütün tepkimelerin hızını arttırır.
Sıcaklık artarsa;
1.      Moleküllerinin hareket hızı artar.
2.      Çarpışma sayısı artar.
3.      Ortalama kinetik enerji artar.
4.      Aktifleşmiş kompleks sayısı artar.
5.      k sabiti büyür.
Not : Sıcaklığın değişmesi ile aktifleşme enerjisinin değeri değişmez. 
Bir tepkimenin farklı iki sıcaklıktaki tanecik sayısı kinetik enerji dağılım grafiği şekildeki gibidir.
1.--Katalizör : Başlamış bir reaksiyona herhangi bir anda girerek reaksiyonun aktifleşme enerjisini düşürüp reaksiyonu hızlandıran daha sonra kendisinde hiçbir değişiklik olmadan elde edilen maddeye katalizör madde denir.
Katalizörler bir tepkimeyi başlatamazlar, başlamış tepkimeyi durduramazlar. tepkimenin yönünü değiştiremezler, ürün miktarına etki etmezler, tepkimenin DH’ını değiştiremezler. Ancak; tepkimenin aktifleşme enerjisini değiştirirler, k sabitini değiştirirler ve tepkimenin mekanizmasını değiştirebilirler. 
Not : Canlı organizmalarda katalizör görevi yapan enzimler vardır, bu arada reaksiyonu yavaşlatan inhibritörler vardır.
1.      Temas Yüzeyi : Reaksiyona giren katı yada sıvıların temas yüzeyini arttırmak, reaksiyonun hızlanmasına sebep olur. Temas yüzeyini arttırmak derişimleri değiştirmeyeceğinden k sabitinin değişmesine sebep olur.
2.      Maddenin Cinsi
1.      İyon reaksiyonları diğer reaksiyonlara göre daha hızlı gerçekleşir.
2.      Organik reaksiyonlar diğer reaksiyonlara göre daha yavaş gerçekleşir.
3.      Reaksiyona giren madde çeşidi ve katsayı arttıkça reaksiyon daha yavaş gerçekleşir.
4.      tek atomlu iyonlar arasındaki  tepkimeler hızlıdır
5.      çok atomlu iyonlar arasındaki tepkimeler genellikle hızlıdır.tepkimelerde kopacak bağ sayısı arttıkça tepkime hızı azalır.
6.      moleküller arasındaki tepkimelr genellikle yavaştır.kopacak ve oluşacak bağ sayısı arttıkça tepkime hızı  daha da  azalır.

Kademeli (Mekanizmalı) Reaksiyon Hızı 
Bir tepkime tek basamakta değil de birden fazla basamakta oluşuyorsa böyle tepkimelere kademeli reaksiyonlar denir. Kademeli reaksiyonlarda her basamağın kendine göre bir hızı vardır. Ancak net reaksiyonun hızını en yavaş kademe belirler. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder