25 Şubat 2012 Cumartesi

Biyokimya bölümü tanıtımıBiyokimya, biyolojik sistemlerin kimyasal yapı ve işlevlerini moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalı olup, sağlık ve yaşam bilimlerinin temelinde yer almaktadır. Bu amaçla, pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir.
2011-2012 öğretim yılında eğitime başlayan Biyokimya bölümünde; 2 Profesör, 1 Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 5 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümümüzde canlı yaşamı ile ilgili biyoloji, fizik, kimya, gibi temel bilimlere hakim, biyokimya alanında uluslar arası gelişmeleri takip edebilecek, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla lisans eğitiminin verilmesi hedeflenmiştir.
Öğrenim süresince, zorunlu ders ve laboratuarlar dışında değişik seçmeli ders alarak ve bir bitirme tezi hazırlamak koşulu ile 133.5 krediyi tamamlayan öğrencilerimiz mezun olacaktır. Ayrıca, öğrencilerin, 1 veya 2 dönem ERASMUS değişim programı kapsamında yurt dışında veya FARABİ değişim programı kapsamında yurt içinde başka bir üniversitede devam edebilme imkanları bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarından oluşacak lisansüstü eğitiminde ise; bilimsel olarak donanımlı araştırmacı ve akademisyen yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Biyokimya alanında güncel akademik ve mesleki temel eğitimi alan mezunlarımız, resmi/özel sektör ARGE bölümlerinde araştırmacı,  tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, ilaç, gıda, kozmetik ve deterjan sanayileri gibi endüstriyel kuruluşlarda uygulamacı olarak görev alabilirler. Ayrıca, mezunlar lisans eğitimi tamamlandıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder